Контакт-центр (0612) 808-104
 
Контакт-центр (0612) 808-104

Договір розподілу

25.07.2018 / 15:39

НКРЕКП внесла зміни в типовий договір розподілу природного газу

26 липня 2018 року набирає чинності Постанова НКРЕКП № 691 від 12 липня 2018 року, якою затверджено зміни до Типового договору розподілу природного газу.

ПАТ «Запоріжгаз» повідомляє, що з 26 липня 2018 року відповідно до Постанови НКРЕКП № 691 від 12.07.2018 року «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу» до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1384/27829, вносяться наступні зміни:

1) пункт 6.2 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

"До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи з величини приєднаної потужності об'єкта споживача відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.";

2) пункт 8.2 розділу VIII викласти в такій редакції:

"8.2. У разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

У разі порушення Споживачем, що є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені на заборгованість Споживачів, що є побутовими, здійснюється з 01 травня 2019 року.

Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором.";

3) пункт 9.1 розділу IX доповнити новими підпунктами такого змісту:

"6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу";

7) відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об'єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання.";

4) пункт 12.3 розділу XII доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі зміни власника об'єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ, та необхідності укладення Договору з новим власником Договір з попереднім власником може бути розірвано Оператором ГРМ в односторонньому порядку. При цьому одностороннє розірвання договору не звільняє попереднього власника від виконання зобов'язань у частині оплати наданих послуг.";

5) примітку до додатка 1 доповнити абзацом такого змісту:

"За наявності іншого співвласника об'єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об'єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).".

Джерело: