Контакт-центр (0612) 808-104
 
Контакт-центр (0612) 808-104

Збори акціонерів

20.03.2019 / 11:22

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів від ПрАТ "ГАЗТЕК"

19.03.2018р. ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» (надалі – «Товариство»),  отримано лист щодо надання пропозицій до проекту порядку денного від Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», код за ЄДРПОУ: 31815603, як акціонера, що володіє простими іменними акціями Товариства в кількості  10863551 шт., що складає більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою прийняття рішення загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЗАПОРІЖГАЗ» яке оголошено на 10 квітня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК», вносить наступну пропозицію з проектом рішення по питанню четвертому проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

  1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
  2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
  3. Визнати рішення Наглядової ради Товариства від 04 лютого 2019 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04/02-2019 від 04 лютого 2019 року) таким, що прийнято згідно компетенції Наглядової ради Товариства, та забезпечує захист прав, інтересів інших акціонерів Товариства. Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки усунути допущені порушення, про які зазначено в рішенні, шляхом звернення в установленому законом порядку з відповідним клопотанням.

 

Джерело: